29.05.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Camping ausgebucht
Richter: Jeannine Gloor, Herbert Löffel
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
30.05.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Camping ausgebucht
Richter: Herbert Löffel, Regula Tschanz
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss FREITAG 24h
19.06.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
20.06.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss FREITAG 24h
17.07.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
18.07.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss FREITAG 24h
07.08.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
08.08.2021 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter:
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Meldeschluss FREITAG 24h