25.07.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & AT SkillyDogs
ANMELDEN
Waitinglist
Camping ausgebucht
Richter: Roth Alexandra, Tschanz Regula
Zeitplan
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 3 - 2
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
26.07.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & AT SkillyDogs
ANMELDEN
Waitinglist
Camping ausgebucht
Richter: Gloor Jeannine, Foelix Rico
Zeitplan
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 2 - 3
Meldeschluss FREITAG 24h
08.08.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & AT SkillyDogs
ANMELDEN
OPEN
Camping ausgebucht
Richter: Grunder Sascha, Cottet Philippe
Zeitplan
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 3 - 2
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
09.08.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & AT SkillyDogs
ANMELDEN
OPEN
Camping ausgebucht
Richter: Hundt Stephanie, Schönenberger Anna
Zeitplan
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 2 - 3
Meldeschluss FREITAG 24h
12.09.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter: Schönenberger Anna, Ernst Patrick
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 3 - 2
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
13.09.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter: Tschanz Regula, Risi Pascal
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 2 - 3
Meldeschluss FREITAG 24h
26.09.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter: Löffel Herbert, Fryand Christian
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 3 - 2
Meldeschluss DONNERSTAG 24h
27.09.2020 5303 Würenlingen agilitysports «HALLE 4»
agilitysports & BCCS
ANMELDEN
OPEN
Richter: Fryand Christian, Cottet Philippe
L:A,1,2,3
M:1,2,3
S:1,2,3
Tagesablauf: Kl. A1 - 2 - 3
Meldeschluss FREITAG 24h